Định dạng : account|password

Mỗi nick một dòng


Sever GetToken Được Tài Trợ Miễn Phí Cho Anh Em Forum ! Tools Sẽ Duy Trì và Update Tới Khi Forum Đóng Cửa !
Mỗi Ngày 1 Bài Đăng Lên Forum Có Thể Giúp Tools Và Forum Duy Trì Lâu Dài! Một hành động nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa với chúng tôi, trân thành cảm ơn !
Mật khẩu clone không được phép có kí tự đặc biệt.