Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn BigMMO

Tham gia diễn đàn tuyệt vời này và bắt đầu thảo luận về những gì bạn thích.

Share Code Php Nhắc Hashtag Dành Cho Group Facebook

Thảo luận trong 'Thư Viện' bắt đầu bởi admin, 4/12/17.

 1. admin

  admin Sáng Lập Viên
  Thành viên BQT

  89%
  6/8/17
  836
  622
  93
  Hướng dẫn : Các bạn chỉnh sửa token,id group,hashtag lại cho phù hợp với group của mình .
  Ở đây mình lưu tên file là test.php nếu các bạn lưu tên khác thì edit ở line 33 nhé [​IMG]:v ( Nếu các bạn dùng cronjob thì xóa luôn đoạn đó nhé ) [​IMG]
  Mình dùng cloud ở codeanywhere để treo dùng lệnh screen trên linux để cho phép nó chạy ẩn
  /* Nhớ chmod 777 cho file nhé */

  Mã:
  <?php
  set_time_limit(0);
  error_reporting(0);
  define('HASHTAG_NAMESPACE', '#bigmmo');/* Sửa hashtag tại đây , chữ thường không viết hoa*/
  $token = 'Token của bạn';
  $idgroup = '964997634564397'; /* Id Group */
  $post = json_decode(request('https://graph.facebook.com/v2.9/' .$idgroup. '/feed?fields=id,message,created_time,from&limit=100&access_token=' . $token), true); /* Get Data Post*/
  $timelocpost = date('Y-m-d');
  $logpost   = file_get_contents("log.txt");
  for ($i = 0; $i < 100; $i++) {
    $idpost   = $post['data'][$i]['id'];
    $messagepost = $post['data'][$i]['message'];
    $time    = $post['data'][$i]['created_time'];
    /* Check time Post */
    if (strpos($time, $timelocpost) !== false) {
      /* Check hashtag */
      if (strpos(strtolower($messagepost), HASHTAG_NAMESPACE) === FALSE) {
        /* Check trùng */
        if (strpos($logpost, $idpost) === FALSE) {
          /* Send Comment */
          $comment = 'Bổ sung #hashtag vào bài viết nhé, ' . $post['data'][$i]['from']['name'] . '!' . "\n\n" . 'bigmmo.org';
          request('https://graph.facebook.com/' . urlencode($idpost) . '/comments?method=post&message=' . urlencode($comment) . '&access_token=' . $token);
          $luulog = fopen("log.txt", "a");
          fwrite($luulog, $idpost . "\n");
          fclose($luulog);
        } else {
          echo 'Đã nhắc hashtag';
        }
      }
      
    }
  }
  exec("php test.php"); /* Chạy lại file */
  function request($url)
  {
    if (!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL)) {
      return FALSE;
    }
    
    $options = array(
      CURLOPT_URL => $url,
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE,
      CURLOPT_HEADER => FALSE,
      CURLOPT_FOLLOWLOCATION => TRUE,
      CURLOPT_ENCODING => '',
      CURLOPT_USERAGENT => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.87 Safari/537.36',
      CURLOPT_AUTOREFERER => TRUE,
      CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 15,
      CURLOPT_TIMEOUT => 15,
      CURLOPT_MAXREDIRS => 5,
      CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 2,
      CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0
    );
    
    $ch = curl_init();
    curl_setopt_array($ch, $options);
    $response = curl_exec($ch);
    $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($ch);
    unset($options);
    return $http_code === 200 ? $response : FALSE;
  }
  ?>
  
   

Chia sẻ trang này