Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn BigMMO

Tham gia diễn đàn tuyệt vời này và bắt đầu thảo luận về những gì bạn thích.

Share Code Thanh Lọc Member Không Tương Tác Groups Facebook

Thảo luận trong 'Thư Viện' bắt đầu bởi Chuẩn Cmnr, 14/12/17.

 1. Chuẩn Cmnr

  Chuẩn Cmnr Supper Mod
  Thành viên BQT

  15%
  18/8/17
  163
  27
  28
  Mình thấy rất nhiều nhóm đăng kiểu như: "Đây là bài đăng duyệt thành viên, bạn nào mà không tương tác với bài này sẽ bay màu"
  Nhưng thực chất chưa ai làm cả
  Vậy hôm nay mình chia sẻ code để các admin đó làm :v (tội đồ - à nhưng chỉ là xóa thôi chứ kp chặn khỏi nhóm nhé)

  PHP:
  <?php
  ini_set
  ('max_execution_time'0);
  //id bài muốn lấy
  $id_post "123";
  //token của bạn
  $token "EAA...";
  //điền id nhóm
  $id_group "123";
  //điền id người được miễn, ví dụ như ở bên
  $array_avoid = ['123','345','567'];
  $url "https://graph.facebook.com/$id_group/members?limit=500&fields=id&access_token=$token";
  $array_member = array();
  $i=0;
  while(
  true){
      
  $curl curl_init();
      
  curl_setopt_array($curl, array(
          
  CURLOPT_URL => $url,
          
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
          
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
          
  CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
          
  CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false
      
  ));
      
  $response curl_exec($curl);
      
  curl_close($curl);
      
  $response json_decode($response,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
      if(isset(
  $response["data"]) && count($response["data"])>0){
          
  $array_fb $response["data"];
      }
      foreach (
  $array_fb as $each) {
          
  array_push($array_member,$each['id']);
      }
      if(
  $i==3){
          break;
      }
      
  $i++;
      if(!empty(
  $response['paging']['next'])){
          
  $url $response['paging']['next'];
      }
      else{
          break;
      }
  }
  $array_reactions = array();
  $url "https://graph.facebook.com/$id_post/reactions?limit=5000&fields=id&access_token=$token";
  while(
  true){
      
  $curl curl_init();
      
  curl_setopt_array($curl, array(
          
  CURLOPT_URL => $url,
          
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
          
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
          
  CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
          
  CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false
      
  ));
      
  $response curl_exec($curl);
      
  curl_close($curl);
      
  $response json_decode($response,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
      if(isset(
  $response["data"]) && count($response["data"])>0){
          
  $array_fb $response["data"];
      }
      else{
          break;
      }
      foreach (
  $array_fb as $each) {
          
  array_push($array_reactions,$each['id']);
      }
      if(!empty(
  $response['paging']['next'])){
          
  $url $response['paging']['next'];
      }
      else{
          break;
      }
  }
  $url "https://graph.facebook.com/$id_post/comments?limit=5000&fields=from{id}&access_token=$token";
  while(
  true){
      
  $curl curl_init();
      
  curl_setopt_array($curl, array(
          
  CURLOPT_URL => $url,
          
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
          
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
          
  CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
          
  CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false
      
  ));
      
  $response curl_exec($curl);
      
  curl_close($curl);
      
  $response json_decode($response,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
      if(isset(
  $response["data"]) && count($response["data"])>0){
          
  $array_fb $response["data"];
      }
      else{
          break;
      }
      foreach (
  $array_fb as $each) {
          if(!empty(
  $each['from']['id']))
              
  array_push($array_reactions,$each['from']['id']);
      }
      if(!empty(
  $response['paging']['next'])){
          
  $url $response['paging']['next'];
      }
      else{
          break;
      }
  }
  $url "https://graph.facebook.com/$id_post/sharedposts?limit=5000&fields=from{id}&access_token=$token";
  while(
  true){
      
  $curl curl_init();
      
  curl_setopt_array($curl, array(
          
  CURLOPT_URL => $url,
          
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
          
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
          
  CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
          
  CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false
      
  ));
      
  $response curl_exec($curl);
      
  curl_close($curl);
      
  $response json_decode($response,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
      if(isset(
  $response["data"]) && count($response["data"])>0){
          
  $array_fb $response["data"];
      }
      else{
          break;
      }
      foreach (
  $array_fb as $each) {
          if(!empty(
  $each['from']['id']))
              
  array_push($array_reactions,$each['from']['id']);
      }
      if(!empty(
  $response['paging']['next'])){
          
  $url $response['paging']['next'];
      }
      else{
          break;
      }
  }
  $array_dont_react array_diff($array_member$array_reactions$array_avoid);
  foreach(
  $array_dont_react as $each){
      
  $link   "https://graph.facebook.com/$id_group/members?method=delete&member=$each&access_token=$token";
      
  $curl   curl_init();
      
  curl_setopt_array($curl, array(
          
  CURLOPT_URL => $link,
          
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => false,
          
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
          
  CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
          
  CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false
      
  ));
      
  curl_exec($curl);
      
  curl_close($curl);
      
  sleep(5);
  }
   
  Quan tâm nhiều
 2. PhamThang

  PhamThang Thành Viên Mới

  20%
  3/9/19
  1
  0
  1
  Dùng code này như nào ad ơi :v
   

Chia sẻ trang này