Hãy đăng bài và bài viết ca bn s đưc lên top tìm kiếm google

Diễn đàn SEO bài viết lên Google Search tốt nhất

Share MillionLogin: Giải Pháp Trình Duyệt Chống Phát Hiện Tốt Nhất Năm 2024

Thảo luận trong 'Dịch Vụ BigMMO' bắt đầu bởi MillionLogin, 18/4/24.

 1. MillionLogin

  MillionLogin Ngôi sao đang lên

  10%
  18/4/24
  586
  0
  16
  Nam
  ** Multilogin: cố gắng, nhưng không đủ **

  Multilogin là trình duyệt chống phát hiện miễn phí cho phép bạn tạo và quản lý nhiều tài khoản một cách an toàn trên một thiết bị. Nó có một số tính năng làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho người dùng cần quản lý nhiều tài khoản, chẳng hạn như khả năng tạo hồ sơ nhanh chóng và dễ dàng, bảo vệ tài khoản của bạn bằng công nghệ chống phát hiện nâng cao và dễ dàng quản lý và sử dụng tài khoản của bạn.

  Tuy nhiên, Multilogin cũng có một số nhược điểm. Ví dụ, nó không thân thiện với người dùng như một số trình duyệt chống phát hiện khác và có thể khó thiết lập. Ngoài ra, phiên bản Multilogin miễn phí bị giới hạn về số lượng hồ sơ bạn có thể tạo và các tính năng bạn có thể sử dụng.

  Nhìn chung, Multilogin là một tùy chọn tốt cho người dùng cần quản lý nhiều tài khoản. Tuy nhiên, có những trình duyệt chống phát hiện khác thân thiện với người dùng hơn và cung cấp nhiều tính năng hơn.

  ** Đây là một số lợi thế của multilogin: **

  *** Tạo cấu hình nhanh chóng và dễ dàng: ** Multilogin giúp bạn dễ dàng tạo nhiều cấu hình. Bạn có thể làm điều này chỉ với một vài cú nhấp chuột của bạn.
  *** Bảo vệ tài khoản của bạn bằng công nghệ chống phát hiện tiên tiến: ** Multilogin sử dụng công nghệ chống phát hiện tiên tiến để bảo vệ tài khoản và cookie của bạn. Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn ít có khả năng bị cấm hoặc bị đình chỉ.
  *** Dễ dàng quản lý và sử dụng tài khoản của bạn: ** Multilogin giúp bạn dễ dàng quản lý và sử dụng tài khoản của bạn. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các cấu hình và bạn có thể dễ dàng truy cập thông tin bạn cần cho mỗi tài khoản.
  *** Thay đổi thông tin hồ sơ như mong muốn: ** Multilogin cho phép bạn thay đổi thông tin hồ sơ như mong muốn. Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng cập nhật thông tin của mình nếu nó thay đổi.
  *** Kích hoạt tự động: ** Multilogin cung cấp kích hoạt tự động với Bot Telegram. Điều này có nghĩa là bạn có thể kích hoạt tài khoản của mình mà không cần phải nhập mã thủ công.

  ** Đây là một số nhược điểm của multilogin: **

  *** Không thân thiện với người dùng như một số trình duyệt chống phát hiện khác: ** Multilogin không thân thiện với người dùng như một số trình duyệt chống phát hiện khác. Điều này có nghĩa là nó có thể khó thiết lập và sử dụng.
  *** Giới hạn số lượng hồ sơ bạn có thể tạo và các tính năng bạn có thể sử dụng: ** Phiên bản Multilogin miễn phí bị giới hạn về số lượng hồ sơ bạn có thể tạo và các tính năng bạn có thể sử dụng. Điều này có nghĩa là bạn có thể cần nâng cấp lên phiên bản trả phí nếu bạn cần nhiều tính năng hơn.

  ** Nhìn chung, Multilogin là một tùy chọn tốt cho người dùng cần quản lý nhiều tài khoản. Tuy nhiên, có những trình duyệt chống phát hiện khác thân thiện hơn với người dùng và cung cấp nhiều tính năng hơn. **
  =======================================
  **Multilogin: Trying, but not enough**

  Multilogin is a free anti-detection browser that allows you to create and manage multiple accounts securely on one device. It has a number of features that make it a good option for users who need to manage multiple accounts, such as the ability to create profiles quickly and easily, protect your accounts with advanced anti-detection technology, and easily manage and use your accounts.

  However, Multilogin also has some drawbacks. For example, it is not as user-friendly as some other anti-detection browsers, and it can be difficult to set up. Additionally, the free version of Multilogin is limited in the number of profiles you can create and the features you can use.

  Overall, Multilogin is a decent option for users who need to manage multiple accounts. However, there are other anti-detection browsers that are more user-friendly and offer more features.

  **Here are some of the advantages of Multilogin:**

  * **Create profiles quickly and easily:** Multilogin makes it easy to create multiple profiles. You can do this with just a few clicks of your mouse.
  * **Protect your accounts with advanced anti-detection technology:** Multilogin uses advanced anti-detection technology to protect your accounts and cookies. This means that your accounts are less likely to be banned or suspended.
  * **Easily manage and use your accounts:** Multilogin makes it easy to manage and use your accounts. You can easily switch between profiles, and you can easily access the information you need for each account.
  * **Change profile information as desired:** Multilogin allows you to change profile information as desired. This means that you can easily update your information if it changes.
  * **Automatic activation:** Multilogin offers automatic activation with Telegram bot. This means that you can activate your accounts without having to manually enter a code.

  **Here are some of the drawbacks of Multilogin:**

  * **Not as user-friendly as some other anti-detection browsers:** Multilogin is not as user-friendly as some other anti-detection browsers. This means that it can be difficult to set up and use.
  * **Limited in the number of profiles you can create and the features you can use:** The free version of Multilogin is limited in the number of profiles you can create and the features you can use. This means that you may need to upgrade to the paid version if you need more features.

  **Overall, Multilogin is a decent option for users who need to manage multiple accounts. However, there are other anti-detection browsers that are more user-friendly and offer more features. **
   
 2. MillionLogin

  MillionLogin Ngôi sao đang lên

  10%
  18/4/24
  586
  0
  16
  Nam
  ** Kameleo: Bảo mật không đáng tin cậy **

  Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO là một trình duyệt chống phát hiện miễn phí cho phép bạn tạo và quản lý nhiều tài khoản một cách an toàn trên một thiết bị. Tuy nhiên, bảo mật của nó không đáng tin cậy như các trình duyệt chống phát hiện khác.

  ** Tạo hồ sơ nhanh chóng, dễ dàng, không giới hạn **

  Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO cho phép bạn tạo nhiều cấu hình chỉ bằng một vài lần nhấp chuột. Đây là một tính năng tuyệt vời cho những người cần quản lý nhiều tài khoản.

  **Bảo vệ tài khoản**

  Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO sử dụng công nghệ chống phát hiện tiên tiến để bảo vệ tài khoản và cookie của bạn. Tuy nhiên, công nghệ này không hiệu quả như các biện pháp bảo mật được sử dụng bởi các trình duyệt chống phát hiện khác.

  ** Công cụ nuôi dưỡng tài khoản tích hợp **

  Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO bao gồm các công cụ tích hợp để giúp bạn quản lý và sử dụng tài khoản của mình. Những công cụ này rất hữu ích, nhưng chúng không toàn diện như các công cụ được cung cấp bởi các trình duyệt chống phát hiện khác.

  ** Dễ dàng thay đổi **

  Bạn có thể thay đổi thông tin hồ sơ của bạn như mong muốn. Đây là một tính năng tuyệt vời cho những người cần thay đổi thông tin thường xuyên.

  ** Kích hoạt tự động **

  Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO cung cấp kích hoạt tự động với bot telegram. Đây là một tính năng thuận tiện, nhưng nó không an toàn như quy trình kích hoạt thủ công được sử dụng bởi các trình duyệt chống phát hiện khác.

  Nhìn chung, Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO là một trình duyệt chống phát hiện miễn phí cung cấp một số tính năng hữu ích. Tuy nhiên, bảo mật của nó không đáng tin cậy như các trình duyệt chống phát hiện khác. Nếu bạn đang tìm kiếm một tùy chọn an toàn hơn, bạn có thể muốn xem xét một trình duyệt chống phát hiện khác.
  =======================================
  **Kameleo: Unreliable Security**

  Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO is a free anti-detection browser that allows you to create and manage multiple accounts securely on one device. However, its security is not as reliable as other anti-detection browsers.

  **Create profiles quickly, easily, without limits**

  Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO allows you to create multiple profiles with just a few mouse clicks. This is a great feature for people who need to manage multiple accounts.

  **Account protection**

  Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO uses advanced anti-detection technology to protect your account and cookies. However, this technology is not as effective as the security measures used by other anti-detection browsers.

  **Built-in account nurturing tools**

  Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO includes built-in tools to help you manage and use your accounts. These tools are helpful, but they are not as comprehensive as the tools offered by other anti-detection browsers.

  **Easy to change**

  You can change your profile information as desired. This is a great feature for people who need to change their information frequently.

  **Automatic activation**

  Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO offers automatic activation with a Telegram bot. This is a convenient feature, but it is not as secure as the manual activation process used by other anti-detection browsers.

  Overall, Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO is a free anti-detection browser that offers some useful features. However, its security is not as reliable as other anti-detection browsers. If you are looking for a more secure option, you may want to consider a different anti-detection browser.
   
 3. MillionLogin

  MillionLogin Ngôi sao đang lên

  10%
  18/4/24
  586
  0
  16
  Nam
  Kameleo: Cẩn thận với các rủi ro bảo mật
  =======================================
  Kameleo: Beware of the Security Risks
   
 4. MillionLogin

  MillionLogin Ngôi sao đang lên

  10%
  18/4/24
  586
  0
  16
  Nam
  ** Lalicat: Rủi ro bảo mật **

  Lalicat là một trình duyệt chống phát hiện miễn phí cho phép bạn tạo và quản lý nhiều tài khoản một cách an toàn trên một thiết bị. Tuy nhiên, có một số rủi ro bảo mật liên quan đến việc sử dụng Lalicat.

  ** 1. Thu thập dữ liệu**

  Lalicat thu thập một loạt dữ liệu về người dùng của mình, bao gồm địa chỉ IP, thông tin trình duyệt và lịch sử duyệt web. Dữ liệu này sau đó được bán cho các nhà quảng cáo của bên thứ ba.

  ** 2. Mối quan tâm về quyền riêng tư **

  Chính sách bảo mật của Lalicat là rất mơ hồ. Nó không nêu rõ dữ liệu được thu thập, cách sử dụng hoặc cách bảo vệ nó. Sự thiếu minh bạch này khiến người dùng gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên sử dụng Lalicat hay không.

  ** 3. Lỗ hổng bảo mật **

  Lalicat đã được biết là có một số lỗ hổng bảo mật. Vào năm 2018, một nhà nghiên cứu bảo mật đã tìm thấy một lỗ hổng quan trọng có thể cho phép những kẻ tấn công đánh cắp cookie và mật khẩu của người dùng. Lalicat kể từ đó đã vá lỗ hổng này, nhưng có thể các lỗ hổng khác tồn tại.

  **4. Thiếu hỗ trợ **

  Lalicat có một nhóm các nhà phát triển rất nhỏ và không cung cấp nhiều hỗ trợ cho người dùng. Điều này có thể gây khó khăn cho việc giải quyết các vấn đề hoặc nhận trợ giúp với việc sử dụng trình duyệt.

  **Phần kết luận**

  Lalicat là một trình duyệt chống phát hiện miễn phí cung cấp một số tính năng có thể hữu ích cho người dùng muốn tạo và quản lý nhiều tài khoản một cách an toàn. Tuy nhiên, cũng có một số rủi ro bảo mật liên quan đến việc sử dụng Lalicat. Người dùng nên xem xét cẩn thận những rủi ro này trước khi quyết định có sử dụng trình duyệt hay không.

  ** Dưới đây là một số lựa chọn thay thế cho Lalicat cung cấp bảo mật tốt hơn: **

  *** Trình duyệt Tor: ** Trình duyệt Tor là trình duyệt web miễn phí và nguồn mở được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Nó sử dụng một số tính năng bảo mật để giữ cho dữ liệu của người dùng an toàn, bao gồm cả định tuyến hành tây, ẩn địa chỉ IP của người dùng.
  *** Các container tài khoản đa tài khoản Firefox: ** Các container tài khoản đa tài khoản Firefox là một tiện ích bổ sung miễn phí cho trình duyệt Firefox cho phép người dùng tạo các thùng chứa riêng cho mỗi tài khoản trực tuyến của họ. Điều này giúp dễ dàng theo dõi các tài khoản khác nhau và bảo vệ quyền riêng tư của họ.
  *** Chế độ Ẩn nhận Chrome: ** Chế độ Ẩn nhận Chrome là chế độ duyệt web riêng cho phép người dùng duyệt web mà không để lại bất kỳ dấu vết nào phía sau. Điều này có thể hữu ích cho người dùng muốn giữ lịch sử duyệt web của họ.
  =======================================
  **Lalicat: Security Risks**

  Lalicat is a free anti-detection browser that allows you to create and manage multiple accounts securely on one device. However, there are some security risks associated with using Lalicat.

  **1. Data collection**

  Lalicat collects a wide range of data about its users, including their IP addresses, browser information, and browsing history. This data is then sold to third-party advertisers.

  **2. Privacy concerns**

  Lalicat's privacy policy is very vague. It does not clearly state what data is collected, how it is used, or how it is protected. This lack of transparency makes it difficult for users to make informed decisions about whether or not to use Lalicat.

  **3. Security vulnerabilities**

  Lalicat has been known to have a number of security vulnerabilities. In 2018, a security researcher found a critical vulnerability that could allow attackers to steal users' cookies and passwords. Lalicat has since patched this vulnerability, but it is possible that other vulnerabilities exist.

  **4. Lack of support**

  Lalicat has a very small team of developers and does not offer much support to its users. This can make it difficult to resolve problems or get help with using the browser.

  **Conclusion**

  Lalicat is a free anti-detection browser that offers a number of features that can be useful for users who want to create and manage multiple accounts securely. However, there are also a number of security risks associated with using Lalicat. Users should carefully consider these risks before deciding whether or not to use the browser.

  **Here are some alternatives to Lalicat that offer better security:**

  * **Tor Browser:** Tor Browser is a free and open-source web browser that is designed to protect users' privacy. It uses a number of security features to keep users' data safe, including onion routing, which hides users' IP addresses.
  * **Firefox Multi-Account Containers:** Firefox Multi-Account Containers is a free add-on for the Firefox browser that allows users to create separate containers for each of their online accounts. This makes it easier to keep track of different accounts and to protect their privacy.
  * **Chrome Incognito Mode:** Chrome Incognito Mode is a private browsing mode that allows users to browse the web without leaving any traces behind. This can be useful for users who want to keep their browsing history private.
   
 5. MillionLogin

  MillionLogin Ngôi sao đang lên

  10%
  18/4/24
  586
  0
  16
  Nam
  ** vmlogin: lỗi thời và lỗi thời **

  VMLogin là trình duyệt chống phát hiện miễn phí cho phép bạn tạo và quản lý nhiều tài khoản một cách an toàn trên một thiết bị. Tuy nhiên, nó đã lỗi thời và lỗi thời so với các giải pháp mới hơn và tiên tiến hơn như Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO .

  ** Dưới đây là một số lý do tại sao vmlogin không còn là lựa chọn tốt nhất để tạo và quản lý nhiều tài khoản: **

  *** Số lượng hồ sơ giới hạn: ** Vmlogin chỉ cho phép bạn tạo một số lượng hồ sơ giới hạn, trong khi Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO cho phép bạn tạo một số lượng hồ sơ không giới hạn.
  *** Thiếu các tính năng chống phát hiện tiên tiến: ** Vmlogin không có các tính năng chống phát hiện tiên tiến tương tự như Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO , khiến cho nó dễ bị phát hiện và cấm bởi các trang web.
  *** Không có công cụ quản lý tài khoản tích hợp: ** Vmlogin không có bất kỳ công cụ quản lý tài khoản tích hợp nào, điều này khiến cho việc quản lý tài khoản của bạn khó khăn hơn.
  *** Khó sử dụng: ** Vmlogin khó sử dụng hơn Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO , điều này làm cho nó ít thân thiện hơn với người dùng.

  ** Nhìn chung, vmlogin là một giải pháp lỗi thời và lỗi thời để tạo và quản lý nhiều tài khoản. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp tiên tiến và thân thiện với người dùng, thì tôi khuyên bạn nên sử dụng Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO . **
  =======================================
  **VMLogin: Outdated and Obsolete**

  VMLogin is a free anti-detection browser that allows you to create and manage multiple accounts securely on one device. However, it is outdated and obsolete compared to newer and more advanced solutions like Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO .

  **Here are some of the reasons why VMLogin is no longer the best option for creating and managing multiple accounts:**

  * **Limited number of profiles:** VMLogin only allows you to create a limited number of profiles, while Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO allows you to create an unlimited number of profiles.
  * **Lack of advanced anti-detection features:** VMLogin does not have the same advanced anti-detection features as Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO , which makes it more vulnerable to being detected and banned by websites.
  * **No built-in account management tools:** VMLogin does not have any built-in account management tools, which makes it more difficult to manage your accounts.
  * **Difficult to use:** VMLogin is more difficult to use than Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO , which makes it less user-friendly.

  **Overall, VMLogin is an outdated and obsolete solution for creating and managing multiple accounts. If you are looking for a more advanced and user-friendly solution, then I recommend using Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO instead. **
   
 6. MillionLogin

  MillionLogin Ngôi sao đang lên

  10%
  18/4/24
  586
  0
  16
  Nam
  ** Kameleo: Một hệ thống dễ sụp đổ **

  Kameleo là trình duyệt chống phát hiện miễn phí cho phép bạn tạo và quản lý nhiều tài khoản một cách an toàn trên một thiết bị. Tuy nhiên, hệ thống rất dễ sụp đổ, làm cho nó trở thành một lựa chọn ít lý tưởng hơn cho những người cần một cách an toàn và đáng tin cậy để quản lý nhiều tài khoản.

  ** Đây là một số lý do tại sao Kameleo dễ sụp đổ: **

  *** Phần mềm không an toàn lắm. ** Kameleo sử dụng hệ thống chống phát hiện cơ bản dễ dàng bị bỏ qua bởi hầu hết các công cụ chống gian lận. Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn có nguy cơ bị phát hiện và cấm.
  *** Phần mềm không thân thiện với người dùng. ** Giao diện của Kameleo bị lộn xộn và khó điều hướng. Điều này giúp bạn dễ dàng phạm sai lầm, điều này có thể dẫn đến các tài khoản của bạn bị xâm phạm.
  *** Phần mềm không có nhiều tính năng. ** Kameleo thiếu các tính năng cần thiết để quản lý nhiều tài khoản một cách an toàn. Điều này bao gồm các tính năng như bảo vệ tài khoản, quản lý mật khẩu và xác thực 2 yếu tố.

  ** Nhìn chung, Kameleo là một hệ thống dễ sụp đổ. ** Nếu bạn cần một cách an toàn và đáng tin cậy để quản lý nhiều tài khoản, tôi khuyên bạn nên sử dụng một trình duyệt khác.

  ** Dưới đây là một số trình duyệt thay thế mà bạn có thể muốn xem xét: **

  *** Multilogin: ** Multilogin là một trình duyệt chống phát hiện được trả tiền, an toàn hơn nhiều so với Kameleo. Nó sử dụng một hệ thống chống phát hiện tiên tiến rất khó bỏ qua. Multilogin cũng có giao diện thân thiện với người dùng và một loạt các tính năng.
  *** DuyệtNó sử dụng kết hợp các công nghệ chống phát hiện để bảo vệ tài khoản của bạn. DrowsingBoss cũng có giao diện thân thiện với người dùng và một loạt các tính năng.
  *** Trình chuyển đổi proxy: ** Trình chuyển đổi proxy là trình duyệt proxy miễn phí có thể được sử dụng để quản lý nhiều tài khoản. Nó không có bất kỳ tính năng chống phát hiện nào, nhưng nó có thể được sử dụng để bỏ qua các lệnh cấm IP. Proxy Switcher rất dễ sử dụng và có một loạt các tính năng.
  =======================================
  **Kameleo: A System That Is Easy to Collapse**

  Kameleo is a free anti-detection browser that allows you to create and manage multiple accounts securely on one device. However, the system is easy to collapse, making it a less-than-ideal choice for those who need a secure and reliable way to manage multiple accounts.

  **Here are some of the reasons why Kameleo is easy to collapse:**

  * **The software is not very secure. ** Kameleo uses a basic anti-detection system that is easily bypassed by most anti-fraud tools. This means that your accounts are at risk of being detected and banned.
  * **The software is not very user-friendly. ** Kameleo's interface is cluttered and difficult to navigate. This makes it easy to make mistakes, which can lead to your accounts being compromised.
  * **The software does not have a lot of features. ** Kameleo lacks the features that are essential for managing multiple accounts securely. This includes features such as account protection, password management, and 2-factor authentication.

  **Overall, Kameleo is a system that is easy to collapse. ** If you need a secure and reliable way to manage multiple accounts, I recommend using a different browser.

  **Here are some alternative browsers that you may want to consider:**

  * **Multilogin:** Multilogin is a paid anti-detection browser that is much more secure than Kameleo. It uses a advanced anti-detection system that is very difficult to bypass. Multilogin also has a user-friendly interface and a wide range of features.
  * **BrowsingBoss:** BrowsingBoss is another paid anti-detection browser that is very secure. It uses a combination of anti-detection technologies to protect your accounts. BrowsingBoss also has a user-friendly interface and a wide range of features.
  * **Proxy Switcher:** Proxy Switcher is a free proxy browser that can be used to manage multiple accounts. It does not have any anti-detection features, but it can be used to bypass IP bans. Proxy Switcher is easy to use and has a wide range of features.
   
 7. mediacantho907

  mediacantho907 Thành Viên

  10%
  22/4/24
  38
  0
  6
  Nam
  [​IMG]Thuat Toan Seo Video TikTok – Hiểu Rõ Để Lên Xu Hướng Dễ Dàng  Thuat toan seo video tiktok là gì?

  Với những nhà sáng tạo nội dung, thuật toán này sẽ phân phối nnhững video có những nội dung hữu ích. Thú vị, không vi phạm chính sách của nền tảng tiếp cận với những tệp người dùng có sẵn trên tiktok.

  Hiểu và áp dụng được những cách xây dựng nội dung phù hợp với thuật toán phân phối sẽ giúp video tiếp cận nhanh chóng tới đông đảo người dùng trong một thời gian ngắn. Hay còn gọi là video được đề xuất, viral video.

  Mục tiêu của thuật toán phân phối tiktok

  Mục tiêu lớn nhất của thuat toan seo video tiktok là gia tăng trải nghiệm người dùng trên nền tảng. Vì thế cần có một thuật toán tối ưu, phân phối các nội dung video tới chính xác những người có các mối quan tâm.

  TikTok tập trung vào 4 cột trụ chính đó là: Giá trị cung cấp cho người sử dụng, giá trị dài hạn cho người dùng, giá trị cho các nhà sáng tạo nội dung và giá trị cho nền tảng.

  Chính vì thế khi người dùng càng ở lại lâu trên nền tảng, tương tác với các nội dung trong video hay các nhà sáng tạo. Điều này sẽ cho thấy rằng trải nghiệm của người dùng rất tốt (nhận được giá trị). Từ đó cũng cung cấp các giá trị ngược lại cho các nhà sáng tạo nội dung và nền tảng từ các hoạt động khác. Chẳng hạn như nhà sáng tạo và tiktok sẽ nhận được giá trị từ các hợp đồng quảng cáo, bán hàng…

  Sự khác nhau giữa thuật toán tiktok và nền tảng khác

  Sự khác biệt có thể thấy được giữa tiktok và các nền tảng khác như Facebook, Twitter là thuật toán phân phối.

  Trong khi nội dung được phân phối cho người dùng trên Facebook, Twitter sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những người, cộng đồng mà họ theo dõi. Thì tại tiktok bạn không cần theo dõi ai nhưng vẫn được tiếp cận tới những nội dung mà mình quan tâm một cách chính xác.

  Và thuật toán này được xây dựng trên một cơ sở đó là “biểu đồ sở thích” của mỗi người dùng. Thuật toán này sẽ thu thập những dữ liệu từ người dùng khi tương tác với các nội dung được xem trên trang “For You” bảng tin tiktok. Với mỗi lượt thả tim, share, bình luận, thời gian gian, số lần xem đều được thu thập và phân tích.

  Chính vì vậy mà chỉ cần xem một vài video có nội dung liên quan bạn sẽ được đề xuất ngay những video có nội dung tương tự trên trang For You của mình.

  Thuat toan seo video tiktok hoạt động như thế nào?

  Thuật toán phân phối ngẫu nhiên

  Với một video mới được đăng tải lên tiktok đầu tiên nó sẽ được phân phối tới một tệp người dùng nhỏ để đánh giá trải nghiệm người dùng. Không cần biết rằng kênh đăng tải có ít hay nhiều video đều phải qua bước này.

  Tệp người dùng ban đầu sẽ nằm trong khoản 0 – 200 người. TikTok sẽ đánh giá độ tương tác của các đối tượng này với nội dung video.

  Sẽ có 4 tiêu chí đánh giá chính là: Lượt xem, lượt like, lượt bình luận, lượt xem hết video. Nếu video có thời lượng xem hết trên 60% và số lượng thả tim từ 8 – 10% thì sẽ được đánh giá là tốt và tiếp tục qua tới vòng đánh giá tiếp theo.

  Vì thế giai đoạn đầu khi đăng tải rất quan trọng. Quyết định tới hiệu quả phân phối

  Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO