Hãy đăng bài và bài viết ca bn s đưc lên top tìm kiếm google

Diễn đàn SEO bài viết lên Google Search tốt nhất

Hướng Dẫn Văn khấn phóng sinh đơn giản đúng, chuẩn, đầy đủ và không phạm

Thảo luận trong 'NewBie ( Người Mới )' bắt đầu bởi Huongtaotac, 15/4/24.

 1. Huongtaotac

  Huongtaotac Thành Viên

  10%
  3/2/24
  71
  0
  6
  Nữ
  Các nghi thức cúng phóng sinh và các mẫu văn khấn phóng sinh đơn giản đúng, chuẩn, đầy đủ nhất và không phạm tâm linh

  Phóng sinh là một hành động đầy ý nghĩa và nhân văn trong văn hóa của người Việt Nam. Trong quá trình thực hiện phóng sinh, ta cần tiến hành các nghi lễ cúng phóng sinh đầy đủ. Và quan trọng nhất trong đó bài cúng phóng sinh là bước không thể thiếu khi chuẩn bị.

  Trong bài viết này, hãy cùng Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO tìm hiểu về các nghi thức và văn khấn cúng chuẩn.

  [​IMG]
  Văn khấn phóng sinh đơn giản đúng, chuẩn, đầy đủ và không phạm​
  Nghi thức thực hiện cúng phóng sinh tại nhà
  Để tiến hành cúng phóng sinh tại nhà. Thì bạn cần đặt con vật cần phóng sinh xuống dưới mặt đất, ngay trước mặt mình. Ta không cần thắp nhang hay chắp lên lên hư không.

  [​IMG]
  Nghi thức phóng sinh tại nhà​
  >>>>> Tham khảo: – Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO chi tiết, đầy đủ, chuẩn nhất năm 2024

  Một – Bạch Phật
  (Chắp tay, để các con vật phía trước, tâm hướng tới chư Phật bạch lễ)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật chứng minh cho con, đệ tử con tên là… ở tại… Con một lòng tôn kính chư Phật, tôn kính giáo Pháp cứu khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, cầu Thánh quả giải thoát, làm ruộng phước điền cho nhân thiên. Đệ tử con vâng lời Đức Phật dạy, tu tâm từ bi, cứu mạng chúng sinh.

  Con mua mạng những chúng (kể tên loài)… này, cứu chúng thoát khỏi sự giam cầm trói buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp bị sát mạng, con xin hướng nguyện cho chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát được nghiệp làm súc sinh, nương tựa oai đức Tam Bảo, sớm được tái sinh về cõi người, gặp được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân, đem giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. Con xin hướng nguyện, kết duyên pháp lữ với chúng (kể tên loài)… này, luôn trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

  Con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối tất cả các tội nghiệp, từ vô thuỷ kiếp, mà con và gia đình, đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp con và gia đình, tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân thể tính mạng, do các ác nghiệp mà con và gia đình đã gây tạo. Con xin hồi hướng cho gia đình chúng con, tăng trưởng phúc lành, mọi người không gặp các ác duyên, không làm các việc ác, không bị ác nghiệp giam cầm, không bị tổn hại đến thân thể, tính mạng. Hồi hướng cho cha, mẹ cùng các thành viên trong gia đình được sức khoẻ, thọ mạng được kéo dài, đầy đủ duyên lành tu theo chính Pháp Phật.

  Con xin chư Phật chứng minh cho con, gia hộ cho con cùng các chúng (kể tên loài)… đây, được như nguyện hồi hướng của con.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

  Hai – Hồi hướng công đức
  (Tùy duyên có hoặc không dùng pháp khí)

  Phóng sinh tu tập, công đức có bao nhiêu,

  Con xin lấy đó hồi hướng về,

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,

  Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này,

  Chan rải mười phương khắp tất cả,

  Hết thảy chúng con cùng các loài,

  Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 tiếng chuông)

  Ba – Tam tự y
  Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 tiếng chuông) (1 lễ)

  Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 tiếng chuông) (1 lễ)

  Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 tiếng chuông) (1 lễ) (3 tiếng chuông, đặt dùi chuông lên miệng chuông để ngắt chuông)

  Bốn – Thả con vật phóng sinh
  Khi thả phóng sinh thì đọc:

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:…), chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)… giờ này con đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.

  Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề: “PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, HỘ TRÌ TAM BẢO, CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP, RỘNG KHẮP THẾ GIAN.”

  Sau khi thả phóng sinh thì đọc: “Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)”

  >>>> Tham khảo: – Bài Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO Chính Xác Nhất 2024

  + TOP Văn khấn phóng sinh đơn giản đúng 2024
  Văn khấn phóng sinh đơn giản tại nhà
  Chúng sanh nay có bấy nhiêu

  Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

  Các ngươi trước lòng trần tục lắm

  Nên đời nay chìm đắm sông mê

  Tối tăm chẳng biết làm lành

  Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

  Do vì đời trước ác tâm

  Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

  Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

  Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

  Do vì ghen ghét, tham sân

  Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

  Do vì gây oán chuốc thù

  Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

  Do vì chia cách, giam cầm

  Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

  Cầu xin Phật lực từ bi

  Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

  Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

  Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

  Hoặc sanh lên các cõi trời

  Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

  Hoặc sanh lên được làm người

  Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

  Chúng sanh Quy y Phật

  Chúng sanh Quy y Pháp

  Chúng sanh Quy y Tăng….

  Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

  >>>> Tham khảo: Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO – Tam Tòa Thánh Mẫu

  Văn khấn phóng sinh đơn giản cho ốc
  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Tiếp theo, đọc bài kệ Sám hối:

  Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

  Đều vị ba độc tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả nay cầu xin sám hối

  Sau khi niệm như vậy 3 lần, rồi lại vì chúng sinh mà niệm 3 lần bài Quy y Tam Bảo

  Con xin quay về nương tựa Phật

  Con xin quay về nương tựa Pháp

  Con xin quay về nương tựa Tăng

  Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

  Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

  Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

  Chúng con đã về nương tựa Phật

  Chúng con đã về nương tựa Pháp

  Chúng con đã về nương tựa Tăng

  Sau đó niệm Chú Vãng Sinh (3 lần, nếu thuộc) hoặc niệm danh hiệu Phật A DI ĐÀ (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ) cho đến khi thả hết.

  Hồi hướng

  Sau khi thả xong, người phóng sinh chấp tay đọc bài Kinh Bát nhã (nếu thuộc, nếu không nhớ thì có thể bỏ qua) rồi Hồi hướng như sau:

  Vì mục tiêu thành tựu Phật quả, lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Con xin đem công đức lành này hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sinh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo vì lợi ích cho tất cả hữu tình.

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  Văn khấn phóng sinh đơn giản cho cá
  [​IMG]
  Phóng sinh cá​
  Nam Mô Bồ Tát Hương Cửng Dường!

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

  Nguyện đem lòng thành kính.

  Gởi theo đám mây hương.

  Phưởng phất khắp mười phương.

  Cúng dường ngôi tam bảo.

  Thề trọn đời giữ đạo.

  Theo tự tánh làm lành.

  Cùng pháp giới chúng sanh.

  Cầu Phật từ gia hộ

  Tâm bồ đề kiên cố.

  Xa bể khổ nguồn mê.

  Chóng quay về bến giác

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

  Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

  Hôm nay có thiện nhân (tín nữ) thế danh là …………… phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh (tên các loài động vật) ….. đây để phóng thích.

  Cúi mong tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ, cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

  Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ (3 lần)

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường.

  Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMOcho chim
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

  Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:…), chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)… giờ này con đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.

  Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh bồ đề: “Phát tâm bồ đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật pháp, rộng khắp thế gian.”

  Thả xong đọc:

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

  Văn khấn phóng sinh đơn giản ngoài trời
  Con xin Hội Đồng các đấng thiêng liêng cao cả, Hội đồng chư Phật; Hội đồng chư Thánh, Hội đồng chư Thiên, Hội đồng các quan, chư thần cùng các vị Thủy thần có trách nhiệm cai quản nơi đây.

  Con tên là………………….. sinh năm………………. hiện tại đang ở ………………….

  Hôm nay con khởi tâm đi mua……………. để phóng sinh, con xin các Ngài chứng tâm. Con xin cho tất cả các chúng sinh…………. được sống trong lẽ tự nhiên và cũng được chết trong lẽ tự nhiên. Không chết bởi bàn tay chặt chém của con người, để thỏa mãn thú vui ăn uống. Con khởi tâm giúp cho chúng sinh được nhẹ nhàng; để những kiếp sau đầu thai lên cảnh giới thân phận cao để nhận thức tâm linh tốt hơn.

  Con xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh trong tam giới đều được nhận thức, giác ngộ và lợi lạc.

  Xin Hội đồng các Ngài gia hộ cho chúng con tỉnh giác tu tập.

  Văn khấn phóng sinh đơn giản rằm tháng giêng
  Ôm Lam , Ôm Sĩ Lâm (7 lần )

  Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha (7 lần )

  Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật (10 lần )

  Nam mô A Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần ) .

  Hôm nay là ngày … tháng … năm (nhằm ngày Rằm Tháng Giêng) con tên…trú tại …phường …quận ….

  Con xin phóng sinh (chim, cua, ốc, lươn, trạch, cá ) cầu cho bổn mạng bình an, nội ngoại hưng long, nghiệp chướng tiêu trừ ( hoặc cầu điều gì tùy ý )

  Khấn thỉnh Thành Hoàng Bổn cảnh gia/Xã Quan Thổ Địa chứng giang hà/Hư không quá vãng chư Thần Hộ/Vật Sứ Tứ Sanh Đới Nhập La/Phi cầm Điễu Tước Qui Sơn Khứ/Ngũ triệt Hà Giải Lạc Thanh sa/Nhược Hoàn Nhứt cá, Bất năng Thoát Hộ pháp Sơn Thần tức cứu tha/Thiên Già Già/Địa Già Già/La vãng Hóa Tác

  (Vái 3 lần)

  PHẬT CÀ SA, OM NI ƯNG HUMBA HI.

  (Vái 3 lần)

  Văn khấn phóng sinh đơn giản rằm tháng 7
  Tụng Chú Đại Bi hoặc niệm danh hiệu: Nam Mô Ai Di Đà Phật (3 lần) sau đó đọc bài kệ Sám hối: (3 lần).

  Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

  Đều vị ba độc tham, sân, si

  Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

  Tất cả nay cầu xin sám hối

  Sau đó niệm bài Quy y Tam Bảo (3 lần)

  Con xin quay về nương nhờ cửa Phật

  Con xin quay về nương nhờ cửa Pháp

  Con xin quay về nương nhờ cửa Tăng

  Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

  Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

  Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

  Chúng con đã về nương tựa cửa Phật

  Chúng con đã về nương tựa cửa Pháp

  Chúng con đã về nương tựa cửa Tăng

  Con xin thành tâm khấn nguyện cho các chúng sinh này: …(chim, cá, rùa…) nghe tiếng niệm Phật A Di Đà, được hưởng hồng ân mau được chuyển kiếp thành người được gặp chính pháp, giác ngộ, phát bồ đề tâm.

  Hôm nay là ngày … tháng … năm (nhằm ngày Rằm Tháng 7) Con tên là… Địa chỉ tại…

  Con xin hồi hướng công đức phong sinh này: (Cho người bản thân muốn hồi hướng) hoặc khấn như sau:

  Cầu cho gia tiên tiền tổ nhiểu kiếp tịnh độ siêu sinh, oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến hiện tại hỷ xả cho con, cho con được giải oan kiết, xin quý vị hoan hỷ mau chóng mà giác ngộ theo Phật.

  Cầu an cho con tên là… hoặc tên người mình muốn hồi hướng…được… (khấn gì tùy ý).

  Văn khấn phóng sinh đơn giản 23 tháng chạp
  Nam mô a di đà phật (3 lần)

  Tín chủ con là:………………………..

  Ngụ tại: …………………………………

  Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, gia đình con đã hoàn thành lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời. Vậy nay con xin thả phóng sinh 3 ông cá để việc về trời của 3 ngài Táo quân được thuận buồm xuôi gió.

  Nam mô a di đà phật (3 lần)

  Trên đây là những gì Đồ Thờ Đức Hiệp muốn chia sẻ tới mọi người. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích nhất đối với bạn.

  Bên cạnh đó Đồ Thờ Đức Hiệp cũng là cơ sở chuyên tạo tác tượng Phật chất lượng cao. Nếu tâm bạn còn nhiều kích động, bạnđang tìm kiếm sự yên bình. Thì thỉnh một tượng Phật về với không gian sống sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng.

  Hãy thử ghé thăm và tham khảo những Vui lòng đăng kí hoặc đăng nhập để thấy liên kết tại BigMMO tại Đồ Thờ Đức Hiệp.

  [​IMG]
  Tượng Đạt Ma Sư Tổ
  [​IMG]
  Tượng Chuẩn Đề ms08
  [​IMG]
  Tượng Địa Tạng Vương ms09
  [​IMG]
  Tượng Phật A Di Đà​
  Liên hệ với Đồ Thờ Đức Hiệp.
  Công ty Đồ Thờ Đức Hiệp Sơn Đồng.
  Số điện thoại: 0983.400.046 – 0879.555.111
  Showroom: Liền kề 7 – Ô 16 – KĐT Tân Tây Đồ – Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội
  Xưởng sản xuất: Phía sau ngân hàng Agribank Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. (Ngõ 31, ngã tư Sơn Đồng).